Painting with Felt

Painting with Felt

4 week course

An Coire - 132b Tirkane Road, Maghera, Ireland

ENGLISH BELOW

Ag Péinteáil le Feilt
Cúrsa 4 seachtaine

Foghlaim an dóigh le dhá phictiúr snáthaidfheiltithe de do chuid féin a chruthú faoi threoir an ealaíontóra teicstíle lánaimseartha Louisa Kelly, ag obair ó réimse íomhánna nó d'íomhánna tírdhreacha féin faoi choinne inspioráide agus breathnaithe. Teagascfaidh Louisa teicnící fliuchfheiltithe agus snáthaidfheiltithe, ina n-áirítear uigeacht agus éifeachtaí a chur leis, úsáid dathanna, cardáil agus cumasc snáithíní. Cuirfear na hábhair ar fad ar fáil.

Fóirsteanach do 16+

Dátaí: Déardaoin 5, 12, 19 agus 26 Márta
Am: 7 - 9 pm
Láthair: An Coire
Éascaitheoir: Louisa Kelly
Costas: £25

------------------------------------------------------------------------

Painting with Felt
4 week course

Learn to create two of your very own needle-felted pictures under the guidance of full time textile artist Louisa Kelly. Working from a range of images or your own landscape images for inspiration and observation, Louisa will teach you both wet felting and needle felting techniques, including adding texture and effects, using colours, carding and blending fibres. All materials will be provided.

Suitable for 16+

Dates: Thursday 5th March, 12th
March, 19th March & 26th March
Time: 7pm – 9pm
Venue: An Coire
Facilitator: Louisa Kelly
Cost: £25

Upcoming Events (1)

An Coire - 132b Tirkane Road, Maghera, Ireland