Furniture Upcycling Workshop

Furniture Upcycling Workshop

with Anne Warnock

An Coire - 132b Tirkane Road, Maghera, Ireland

ENGLISH BELOW

Ceardlann Uaschúrsála Troscáin

Roghnaigh ball troscáin ónár réimse agus faigh amach cén dóigh lena athrú ó bhonn. 

Foghlaim an dóigh le péint a mheascadh don imir fhoirfe, déan péint ar stíl cailce, bain triail as découpage, ciaradh agus fiú bunchumhdaitheoireacht. 

Ansin tabhair do phíosa troscáin críochnaithe abhaile leat. Tá spéis ag Anne Warnock in athnuachan agus athstíliú seantroscáin le fada. Bhunaigh sí Annabelle's Attic, le beatha nua a thabhairt do sheantroscán agus leis na scileanna sin a theagasc do dhaoine nua tríd na Ceardlanna Uaschúrsála.

Dáta: Dé Sathairn 28 Márta

Am: 10.30am - 3.30pm

Costas:  £40 / £30 má thógann tú do phíosa troscáin féin leat  (ábhair, píosa troscáin agus lón éadrom san áireamh)


English

Choose a piece of furniture from our range and find out how to transform it. 

Learn how to mix paint for the perfect shade, make chalk style paint, perhaps try decoupage, waxing and even basic upholstery. 

Then take your finished piece of furniture home with you.Anne Warnock has been interested in rejuvenating and restyling old furniture for a long time. She set up Annabelle’s Attic, to breathe new life into old furniture & pass those skills onto new people though Upcycling Workshops.

Date: Saturday 29th March

Time: 10.30am – 3.30pm

Cost: £40 / £30 if you bring your own furniture (incs light lunch, piece of furniture and all materials)

Upcoming Events (1)

An Coire - 132b Tirkane Road, Maghera, Ireland