Rang Gaeilge GCSE: Tacaíocht Bhreise

Rang Gaeilge GCSE: Tacaíocht Bhreise

GCSE Irish Class: Extra Support

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland

ENGLISH BELOW

Is cúrsa é seo le tacú leis na daltaí atá ag gabháil don Ghaeilge ar scoil ag leibhéal GCSE. Níl sé fóirsteanach d’iardhaltaí Gaelscoile.

Beidh an rang fóirsteanach do dhaltaí Bhliain 11 agus Bhliain 12.

Dátaí: Dé Luain 20 Eanáir – 6 Aibreán 2020
Am: 7.30 - 9pm
Oide: Clár Ní Bhroin
Láthair: An Coire
Costas: £30

Tá spásanna teoranta don chúrsa seo.
Ní mór áiteanna a chur in áirithe faoi Dhéardaoin 17 Eanáir

----------------------------------------------------------------------------

This is a course to help support pupils studying Irish GCSE at school. Not suitable for past-Gaelscoil students.
The class will be suitable for students in Year 11 and Year 12.

Dates: Monday 20 January – 6 April 2020
Time: 7.30 - 9pm
Tutor: Clár Ní Bhroin
Venue: An Coire
Cost: £30

Spaces are limited for this course.
It is essential to book your place by Thursday 17th January

Upcoming Events (1)

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland