Ranganna Gaeilge do Dhaoine Fásta

Ranganna Gaeilge do Dhaoine Fásta

Irish Classes for Adults

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland

ENGLISH BELOW

Beidh rang ann do gach leibhéal agus beidh cúig leibhéal ar fáil (ag brath ar an éileamh). Tá an cúrsa saindeartha chun foghlaimeoirí a thabhairt go céimneach ón bhuntús go líofacht, agus beidh sé á chur ar fáil ag ár bhfoireann de mhúinteoirí cáilithe a bhfuil taithí fhada acu.

Mar sin, más glantosaitheoir, feabhsaitheoir, nó cainteoir líofa thú atá ag iarraidh cleachtadh, cuir d’áit in áirithe ar líne ag ancarn.yapsody.com agus tar chuig tar chuig An Carn ag 7 pm Dé Luain 20 Eanáir. Beidh fearadh na fáilte romhat.

Beidh sraith 12 seachtaine ann sa dara téarma.

Dátaí: 20 Eanáir – 6 Aibreán 2020
Am: 7.30 - 9pm

Oidí:
Leibhéal 1 – Nicole Cuskeran
Leibhéal 2 – Séamus Mac Conmidhe
Leibhéal 3 -
Leibhéal 4 – Órfhlaith Ní Chearnaigh
Leibhéal 5 – Siobhán Ní Dhoibhlin

Cláraigh ar líne nó scairt ar 028 795 49978

Táille: £35 (ráta lamháltais: £30*)

* Is iad na daoine atá i dteideal an ráta lamháltais ná daoine atá os cionn 60 bliain d’aois, mic léinn os cionn 16 bliain d’aois atá in oideachas lánaimseartha, agus tuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar Ghaelscoil nó ar Naíscoil.

----------------------------------------------------------------

There will be a class for every level and there will be five levels (depending on demand). The course is specially designed to bring learners step by step from scratch to fluency, and it will be delivered by our team of qualified experienced teachers.

So, if you are a complete beginner, an improver, or a fluent speaker who wants to practice, book your place online at ancarn.yapsody.com and come to An Carn at 7pm in An Carn on Monday 20th January. You will be very welcome.

The second term will last 12 weeks.
Dates: 20 January – 6 April 2020
Time: 7.30 - 9pm 

Tutors:
Level 1 – Nicole Cuskeran
Level 2 – Séamus Mac Conmidhe
Level 3 –
Level 4 – Órfhlaith Ní Chearnaigh
Level 5 – Siobhán Ní Dhoibhlin

Register online at ancarn.yapsody.com or phone 028 795 49978

Cost: £35 (concessionary rate: £30*)

* People who are entitled to the reduced rate are people over 60 years of age, students over 16 years of age in full time education and parents whose children are attending a Gaelscoil or a Naíscoil.

Upcoming Events (1)

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland