Basket Weaving Workshop

Basket Weaving Workshop

with Brendan Farren

Ceardlanna Fíodóireachta Ciseán

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland

**ENGLISH BELOW**

Ceardlanna Fíodóireachta Ciseán 

Buntús ar dóigh atá sa chúrsa seo in ealaín na fíodóireachta sailí agus an déantúis ciseáin. Faoi threoir Brendan Farren ó Big Green Art foghlaimeoidh tú an dóigh le do shaileach a roghnú, a ullmhú agus a fhí. Nuair a imeoidh tú ag deireadh an lae beidh do chliabh bunúsach féin leat.

Dáta: Dé Sathairn 4 Aibreán
Am:
10r.n. - 5i.n.
Costas:
£25
Ábhair agus lón san áireamh


**ENGLISH**

Basket Weaving Workshop

This course is a great introduction to the art of willow weaving and basket making. Under the guidance of Brendan Farren from Big Green Art. You will learn how to select, prepare and weave your willow. You will come away with your own simple framed basket at the end of the day.

Date: Saturday 4th April
Time:
10am - 5pm
Cost:
£25
Includes materials and lunch

Upcoming Events (1)

An Carn - 132a Tirkane Road, Maghera, Ireland